Wij zijn management vanuit je hart®.

Wij geven betekenis aan leiderschap en samenwerken en helpen jou en je team dat ook te doen. Wij doen het anders dan anders. Wij laten je ervaren dat trouw blijven aan jezelf leidt tot concreet resultaat. Écht contact, van mens tot mens. Waarom? Omdat de beste leiders en collega’s vooral mens zijn!

Wat wij voor jou kunnen Betekenen?

We richten ons bij Management vanuit je Hart® op de kwetsbaarheid en ontvankelijkheid tijdens de interactie tussen jou, je collega’s en stakeholders. Onze filosofie is gebaseerd op investeren in de relatie, vanuit een open houding, heldere ambitie en zuivere intentie. Het gaat over het in lijn brengen van elkaars intenties om op basis van gelijkwaardigheid keuzes te maken die van Betekenis zijn voor de ander, voor jezelf en je organisatie. Want als je intentie is om van betekenis te zijn, kies je uiteindelijk voor jezelf!

Zoek je verdieping?

Download onze brochure

“De intentie van waaruit je handelt bepaalt uiteindelijk het resultaat.”

- Ben de Bruin
Ben de Bruin

Modules & Programma

De intentie van waaruit je handelt, is uiteindelijk bepalend voor het resultaat dat je bereikt. In alle facetten van leiderschap en samenwerken. Uiteindelijk draait het om het hebben van een eigen visie en de ambitie om daarin samen tot concreet resultaat te komen. De mate waarin je in staat bent geweest loyaliteit te creëren aan jouw ambitie toont aan in welke mate je écht van betekenis bent geweest voor hen. Van mens tot mens en ongeacht je rol. Om tot resultaat te komen binnen de Management vanuit je Hart® programma’s, volgen we een modulaire opbouw, namelijk;

Module 1:
Organiseer jezelf

Handelen vanuit eigen intentie, ambitie waarden en plan
Wie ben ik, met welke ambitie en intentie stap ik elke dag uit bed, hoe ben ik daarmee van betekenis voor mijn omgeving en welke offers ben ik binnen mijn ambitie bereid te brengen?

Module 2:
Organiseer anderen

Van betekenis zijn in borging van (team)resultaat
Uitdragen van jouw ambitie, intentie en plan, zodat je deze kunt matchen met je omgeving. Op basis daarvan samen komen tot borging door heldere interactie met en in het team

Module 3:
Ontwikkel anderen

Omgaan met én beïnvloeden van (ander) gedrag Elkaar echt begrijpen is topsport. Zeker wanneer zaken niet lopen zoals verwacht. Impact maken op ontwikkeling door belangeloos en constructief confronterend te zijn

Voor meer informatie ga naar de website van De Klantbetekenaars

Zoek je verdieping?

Download onze brochure

Banner image

Maatwerk

Onze programma’s richten zich op het creëren van loyaliteit aan jouw ambitie in leiderschap & samenwerken. In de Management vanuit je Hart® programma’s komen alle onderdelen van leiderschap vanuit klantbetekenis aan de orde. Al onze programma’s zijn maatwerk, ontwikkeld op basis van de behoeften van de opdrachtgever.

Meer weten over onze filosofie, werkwijze en diensten? Kijk dan op www.deklantbetekenaars.nl!

Interesse tonen voor de ander begint bij jezelf.”

Sales boek editie nieuw

Het managementboek
Sales vanuit je Hart®

Of we het nu willen of niet, elke dag verkopen we onszelf. Bewust of onbewust. Het is verhelderend om daar vanuit leiderschap bij stil te staan. Een plan of visie inspireert door de persoon die dat vertegenwoordigt. Verdiep jezelf in klantbetekenis om jouw impact te vergroten. Leer loyaliteit te creëren aan jouw ambitie, door anders te kijken naar de wijze waarop jij jezelf aan anderen verkoopt. Tijd voor een nieuwe norm in leiderschap & samenwerken - tijd voor Sales vanuit je Hart!

Meer informatie